Home | ประวัติ | กิจกรรม | นักปรับปรุงพันธุ์ | คณะทีมงาน
 ------------>สตรอเบอรี | พันธุ์พระราชทาน 72 รายชื่อพืชอื่น ๆ
 
 

 

 

 

 

สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 72

แหล่งที่มา นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ( สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร )

ประวัติพันธุ์

สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 72 เป็นสายพันธุ์ที่งานวิจัยและพัฒนาการผลิตสตรอเบอรีของมูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้ความรับผิดชอบ ของคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเดิมว่า Tochiotome โดยทำการปลูกทดสอบ ครั้งแรกในแปลงทดลองของสถานีวิจัยดอยปุย (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2542 และทดลองปลูกต่อมาที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2543-2544 จนได้ข้อมูล เป็นที่แน่ใจแล้วว่าสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ และมีคุณภาพผลตามที่ตลาดต้องการ จึงได้เรียกเป็นพันธุ์ พระราชทาน 72 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2542 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา

ลักษณะประจำพันธุ์

ผลของสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 72 นี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ถึงใหญ่มาก โดยพบว่าผลมีน้ำหนักเฉลี่ยเกือบ 14 กรัมต่อผล มีความแข็งหรือความแน่นเนื้อมากกว่าผลของพันธุ์พระราชทาน 70 แต่มีค่าเปอร์เซ็นต์ของแข็งที่ละลายน้ำได้(TSS) น้อยกว่าเพียงเล็กน้อย คือ พันธุ์พระราชทาน 70 และ 72 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.6 และ 9.3 ? Brix ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ดีพบว่า มีความสมดุลพอดีระหว่างความเปรี้ยวหวานจึงทำให้ผลมีรสชาติที่ดีถูกปากผู้บริโภค มีกลิ่นหอมเริ่มสุกถึงสุกเต็มที่ เนื้อผลภายใน มีสีขาวนวล ส่วนของผิวผลเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงถึงแดงจัด มีความเป็นเงามันที่ผิวผล ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ ของผู้บริโภค เมื่อได้พบเห็น และยังมีความทนทานต่อการขนส่งได้ในระดับค่อนข้างดี ปัญหาเท่าที่พบสำหรับการปลูกสตรอเบอรีพันธุ์นี้ได้แก่ หนอนกระทู้หอม เพลี้ยไฟ และโรคใบจุดเข้าทำลายในช่วงต่างๆของฤดูกาลปลูก

 

<< -------- กลับไปหน้ารายละเอียดพืชอื่นๆ

 


โครงธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี มก. ขอสงวนลิขสิทธิ์ ต่าง ๆ หากต้องการข้อมูลต่าง ๆ โปรดกรุณา ติดต่อ
งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร 0-3435-1399 โทรสาร 0-3435-1392 หรือที่

Email : rdipat@ku.ac.th
หรือติดต่อโดยตรงที่ นักปรับปรุงพันธุ์ แต่ละชนิดพันธุ์และชนิดพืช